1000 års historie

RKS har 1000 års jubilæum i 2020


Siden er under udarbejdelse

Sekretariatsadresse


Roskildenser-Samfundet

c/o Roskilde Katedralskole

Holbækvej 59

4000 Roskilde

tlf. 46 35 18 91