Foreningen

 

Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem tidligere elever fra Roskilde Katedralskole, yde legater, yde studie- og uddannelseslån til medlemmerne, jfr. dog vedtægternes § 9, samt at fremme, hvad der tjener til ære og gavn for skolen. Vedtægterne kan downloades her fra siden.

 

Alumneforeningen blev stiftet lørdag den 28. oktober 1916 ved et møde i skolens Solennitetssal på Domkirkepladsen, under ledelse af skolens daværende rektor. dr. Bertelsen.

 

Ved jubilarfesten juni 2016 kunne Roskildenser-Samfundet således fejre 100 års jubilæum, hvor mere end 420 tidligere studenter, realister og HF'ere mødtes til jubilarfesten og fejrede sig selv og alumneforeningens 100 år. Det var det største antal jubilarer nogensinde i foreningens historie. Vi slår meget gerne den rekord i fremtiden.

 

Foreningens årsskrift Roars Kilde så første gang dagens lys i oktober 1922.

 

Muligheder

Har du lyst til at være med i bestyrelsen?

 

Kontakt Lisbet

Der er brug for jeres hjælp til at finde "de gamle" RKS'ere. Vil du være med til at søge efter tidligere RKS'ere?

 

Kontakt Katja

Skal du ud at se verden?

Alle årets studenter kan ansøge om et rejselegat.

 

Kontakt Lisbet

 

Vi mangler medlemmer i bestyrelsen. Der afholdes 3 årlige møder og året kulminerer med jubilarfesten i juni.

 

Møderne holdes september, januar og maj.

 

Jubilarfesten afholdes den anden lørdag i juni.

Vi må og skal hjælpes ad med at finde de gamle RKS'ere. Det er vigtigt, at I hjælper med at dele eventen i jeres facebook grupper.

 

Klasselister må meget gerne sendes til os, så vi kan opdatere jeres kontaktinfo.

 

Uden jeres kontaktinformationer, vil det der ikke blive nogen jubilarfest.

 

Vores RKS fylder 1000 år i 2020 og vores forening er mere end 100 år gammel. Vi lever kun videre med jeres hjælp.

Legatet ansøges hos bestyrelsen, der på baggrund af motiverede ansøgninger udvælger årets legatmodtagere.

Legaterne uddeles ved den årlige translokation.

VEDTÆGTER pr. 11. juni 2014

Download

Sekretariatsadresse

 

Roskildenser-Samfundet

c/o Roskilde Katedralskole

Holbækvej 59

4000 Roskilde

tlf. 46 35 18 91