Kontakt

Hvis du vil være medlem, har spørgsmål vedr. dit medlemsskab eller vil sende os oplysninger om ændrede kontakt informationer, skal du blot benytte kontakt formularen herunder eller sende en e-mail til kontakt@roskildensersamfundet.dk


Hvis din henvendelse vedr. den årlige  jubilarfest, så kan du skrive en e-mail til aarsfest@roskildensersamfundet.dk

Kontakt os


Bliv medlem

Som medlem optages tidligere og nuværende studenter / HF'ere / Realister fra Roskilde Katedralskole. Foreningen optager også lærere som medlemmer, også selvom de som ikke længere underviser på RKS eller er blevet pensioneret.


Medlemskab er gratis det år, hvor du bliver student.


De følgende 5 år efter studentereksamen (4G til 8G) er det årlige kontingent 50 kr. Når du når det 6. år efter bestået studentereksamen, er kontigentet 150 kr om året.


Livsvarigt medlemskab koster 1500 kr.


Kontingentet opkræves i maj. Vi sender en e-mail til dig. 


Kontingent kan indbetales på to måder:


  1. MobilePay til 70510
  2. Bankoverførsel til foreningens konto i Nordea A/S, Algade 4, 4000 Roskilde:

                                 Reg.nr. 2280 konto nr. 2551552465

                                 IBAN: DK94 2000 2551 5524 65

                                 SWIFT-BIC: NDEADKKK


Ved betaling bedes du opgive medlemsnummer, alternativt dimittentår og klassebogstav.


Hvis du skifter adresse eller e-mail

Hjælp os med at holde kontakten vedlige - fortæl os, hvis dine kontaktinformationer ændrer sig. Brug kontaktformularen her på siden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sekretariatsadresse


Roskildenser-Samfundet

c/o Roskilde Katedralskole

Holbækvej 59

4000 Roskilde

tlf. 46 35 18 91